ALUMINA
อลูมิน่า หรือ อลูมินัมออกไซด์ เป็นสารประกอบที่มีความบริสุทธิ์สูง สีขาว สูตรทางเคมีคือ Al2O3 มีคุณสมบัคิทนไฟ ใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เซรามิก เพื่อให้เกิดความแข็งแรง หรือผสมในน้ำเคลือบเพื่อให้เคลือบยึดเกาะผิวได้ดีขึ้น เป็นต้น เพื่อการใช้งานที่เหมาะสม เราจึงมีอลูมิน่าที่มีความบริสุทธิ์สูงกว่า 99.6% ให้เลือกหลายขนาดของเม็ดผลึกตั้งแต่ 0.7 micron ถึง 125 micron