FLUX
ฟลักซ์ ถือเป็นวัตถุดิบที่เติมลงไปในส่วนผสมเนื้อดิน เพื่อให้มีจุดหลอมเหลวต่ำลง ซึ่งทาง เซอร์นิค เรามีให้เลือกใช้หลากหลายชนิดตามที่ความต้องการใช้งาน