NORITAKE CONE
เป็นโคนสำหรับวัดอุณภูมิของเตา ข้อดีที่เหนือกว่า โดนแบบเก่า คือใช้เพียง ชิ้นเดียวต่อจุดที่ต้องการวัด อ่านค่าอุณหภูมิง่ายเพียงเปรียบเทียบการหลอมตัวของโคนกับแผนภูมิอุณหภูมิของ Noritake เอง และมีความแม่นยำจากการอ่านค่าจากเส้นตารางที่แผ่นรองโคน