INFRARED THERMOMETER
สำหรับการวัดอุณหภูมิสูงแบบใช้การตรวจจับรังสีอินฟราเรด สามารถใช้ตรวจวัดอุณหภูมิเตาขณะทำการเผาได้โดยง่ายโดยไม่ต้องเปิดเตา หรือใส่โคนวัดไฟ รองรับการวัดอุณหภูมิสูงได้ถึง 1300 องศาเซลเซียส รวมถึงการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่อเก็บข้อมูลสำหรับวิเคราะห์การทำอุณหภูมิขึ้นและลงของเตาได้อย่างละเอียด